Observacions especials per a grups d’adults

Informació i recomanacions 
L’objectiu del viatge, a més de lúdic, és cultural; ja que inclou visites a destins amb important riquesa cultural, patrimonial i natural. Per assolir i gaudir d’aquesta fita, cal seguir unes recomanacions bàsiques: 

PUNTUALITAT. Per poder complir amb els itineraris assenyalats i poder gaudir de totes les activitats programades. 
DOCUMENTACIÓ. Cal tenir al dia tota la documentació personal per poder portar a terme el viatge, especialment quan es portin a terme activitats a l’estranger (DNI, Passaport…). 
VESTIMENTA. És aconsellable porta roba i calçat còmode. 
AL·LÈRGIES. Si algú pateix una al·lèrgia o intolerància cal que ho informi a l’agència de viatges abans del viatge. 
NECESSITATS ESPECIALS. Si algú pateix mobilitat reduïda cal que ho informi a l’agència de viatges per poder disposar de les necessitats corresponents.